Medikal İletişim Hizmet Sağlayıcısı

Medikal İletişim Hizmet Sağlayıcısı

Medikal İletişim Hizmet Sağlayıcısı


İlaç Sanayiinde Medikal İletişim Hizmeti ve Önemi
 
İlaç ve diğer sağlık hizmetleri tanıtımlarında, ilgili yönetmeliklerin etik değerler çerçevesinde global ve yerel olarak sürekli değişime uğraması, şirketlerin ve sanayi birliklerinin de bu değişime ayak uydurmasını mecbur kılmaktadır.

Bu değişim, ilaç sanayiinde eskiden beri var olan bilimsel ve medikal  departmanların yerini daha da elzem hâle getirmiştir.

Türkiye’de genel anlamda bu bilimsel ve medikal hizmet departmanları, özellikle ilaçların hekimlere ve topluma kanıta dayalı tanıtımında ve sağlık otoriteleri ile kurulacak işbirliklerinde ortak dil kullanılması açısından hayati önem taşımaktadır. 

Ayrıca ilaç sanayinin her an çoğalan bilimsel veri üretiminde, klinik araştırmalar ve ilgili diğer projelerin yaratım ve yapım aşamaları da bu departmanlar tarafından takip edilmektedir. 

Bilimsel departman çalışanları ile hekimlerin direk iletişimleri sayesinde taraflar (ilaç sanayii ve sağlık hizmet sektörü), geçmiş eğitimlerinin benzerliği sayesinde aynı dili konuşabilmekte ve var olan ihtiyacı daha iyi analiz ederek tedavi alanlarında daha sonuca yönelik projeler üretebilmektedirler.

Bilimsel ve medikal departmanlara yasal, etik ve verimlilik anlamında bu kadar ihtiyaç duyulmasına rağmen Türkiye ve Ortadoğu’da, hekim ve ilgili diğer sağlık profesyonellerinin sayısının yetersiz olması, ilaç sanayiinin de bu konuda personel bulmasında sıkıntılar doğurmaktadır. Bulunan personelin ise çoğu zaman firma içerisinde beklenen düzeyde gelişen ve ilerleyen kariyer, maddî getiri artışına olanak bulamaması kaynaklı sürekli bir firma değiştirme çabasında olduğu gözlenmektedir.

Medikal personelin yüksek hızdaki firma değişimleri ise ilaç sanayiinde geliştirilen projeler açısından sürekli bir deneyim ve zaman kaybına yol açmaktadır. 

Remedium CG, bu alandaki mevcut problemlere geçici ve kalıcı çözümler üretmek için kurulmuştur. 

Yandaki menüden önerilen çözüm başlıklarımızı inceleyebilir, detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.